АДВОКАТ ЗІ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДІТЕЙ, ПОДРУЖЖЯ, БАТЬКІВ

 

Відповідно до сімейного кодексу України, існує кілька ситуацій, в яких особа зобов’язана сплачувати аліменти (кошти на утримання):

 

 • аліменти батьком (матері) на утримання своєї дитини та додаткові витрати на дитину
 • аліменти на утримання одного з подружжя
 • аліменти повнолітніми дітьми своїм непрацездатним батькам

 

Аліменти на утримання дитини

Найбільш поширеною ситуацією є виплата аліментів на утримання дитини. Відповідно до законодавства, батьки зобов’язані утримувати свою дитину до досягнення нею повноліття, а у разі її навчання на денній формі навчання у вищому навчальному закладі, до досягнення нею 23 років. Способи утримання дитини визначаються батьками за домовленістю між собою і можуть бути виражені як у грошовій, так і натуральній формі. Батьки мають право укласти між собою договір про оплату аліментів на дитину, в якому визначити розмір та строки виплати аліментів, а також договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку і т.д.). Такі договори укладаються в письмовій формі та засвідчуються нотаріально.

 

У разі, якщо досягти згоди щодо розміру та виплати аліментів батькам не вдалося, або один із батьків взагалі не виплачує аліменти на утримання своєї дитини, це питання вирішується в судовому порядку. Для стягнення аліментів через суд той із батьків, з ким дитина проживає, має право подати до суду заяву про видачу судового наказу або позовну заяву.

 

За рішенням суду аліменти на утримання дитини присуджуються в частині від доходу її матері чи батька, або у твердій грошовій сумі, на вибір того з батьків чи інших законних представників дитини, з якою вона проживає.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України, розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 

Частина заробітку чи доходу особи, яка стягуватиметься як аліменти на дитину, визначається судом. Зазвичай суд визначає аліменти у таких розмірах:

 

 • на одну дитину у розмірі 1/4 частини доходів;
 • на двох дітей у розмірі 1/3 частини доходів;
 • на трьох та більше дітей у розмірі 1/2 частини доходів.

 

Але не більше десяти прожиткових мінімумів дитини відповідного віку на одну дитину.

 

Якщо офіційний заробіток у відповідача відсутній або не має системного характеру, суд може присудити аліменти на дитину в твердій грошовій сумі, яка підлягатиме індексації.

 

При визначенні розміру аліментів суд враховує такі обставини:

 

 • стан здоров’я та матеріальне становище дитини та платника аліментів;
 • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних дружини/чоловіка, батьків чи дітей);
 • розмір загального доходу боржника, що він отримує щомісячно (зарплата, пенсія, доходи ФОП тощо);
 • наявність нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, будинки, дачі, земельні ділянки);
 • та інші обставини, які мають важливе значення.

 

Для розгляду справи про стягнення аліментів важливо подати всі необхідні документи та докази як з боку батька, з ким проживає дитина (заявника чи позивача), так і з боку майбутнього платника аліментів, щоб захистити інтереси і дитини, і платника аліментів.

 

Якщо після винесення судом наказу або рішення про стягнення аліментів батько не здійснює виплати на утримання дитини добровільно, стягнення коштів з боржника провадитиметься державною виконавчою службою.

 

На підставі окремого рішення суду з батька також можуть бути стягнуті додаткові витрати на утримання дитини:

 

 • лікування дитини;
 • відвідування дитиною секцій, гуртків та ін.;
 • відвідування дитиною спеціалістів (логопед, психолог тощо);
 • подорож дитини, якщо це пов’язано з її освітою;
 • перебування дитини у санаторії.

ДОПОМОГА АДВОКАТ ПО СТЯГНЕННЮ АЛІМЕНТІВ

  Збережіть свій час

  Ваш адвокат передзвонить, щоб дізнатися про деталі справи. Чесно пояснить, чи варто витрачати гроші на суд та які перспективи.

  Аліменти на утримання одного з подружжя.

  Зміст при вагітності та по досягненню дитиною 3 років:

   

  Під час вагітності та до досягнення дитиною 3-х років дружина має право на утримання від чоловіка (колишнього чоловіка). Якщо у дитини є недоліки фізичного чи психічного характеру, термін утримання збільшується до 6 років. Таке право має дружина незалежно від цього, чи працює вона, і її матеріального становища.

   

  Якщо дитина віком до 3 років проживає з батьком (до 6 років у разі недоліків фізичного або психічного характеру у дитини), такий батько має право на аналогічний матеріальний зміст від своєї дружини (колишньої дружини).

   

  Коли з одним із батьків проживе дитина інвалід, яка потребує постійного догляду, такий чоловік має право на утримання за умови, що другий чоловік має матеріальну можливість його забезпечувати. Таке право триває протягом усього часу проживання з дитиною-інвалідом, незалежно від матеріального становища того з батьків, з ким дитина проживає.

   

  Забезпечення у зв’язку з непрацездатністю чи складним матеріальним становищем:

   

  Відповідно до законодавства, подружжя має матеріально підтримувати одне одного. Не багато хто знає, що право на утримання (аліменти) має той чоловік, який є непрацездатним, вимагає матеріальної допомоги, за умови, що другий чоловік може надавати таку матеріальну допомогу.

   

  Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку або є інвалідом. Вимога матеріальної допомоги вважається чоловік, якщо його зарплата, пенсія або доходи від використання майна не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.

   

  Право на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах або став непрацездатним внаслідок скоєного кримінального правопорушення, що встановлено вироком суду.

   

  Розірвання шлюбу не перериває права на утримання, яке виникло в одного з подружжя під час шлюбу. Право на утримання після розірвання шлюбу також має той із подружжя, який став непрацездатним під час шлюбу або протягом року після його розірвання і вимагає матеріальної допомоги, якщо колишній чоловік/дружина має таку матеріальну можливість. Особа також має право на утримання, якщо після терміну більше 1 року після розірвання шлюбу стало інвалідом, причиною чого стала протиправна поведінка другого з подружжя під час шлюбу.

   

  Якщо на момент розлучення одному з подружжя залишилося 5 років або менше до настання пенсійного віку, такий колишній чоловік чи дружина матимуть право на забезпечення досягнення ними пенсійного віку за умови, що у шлюбі вони проживали не менше 10 років.

   

  Можливі варіанти отримання забезпечення і у випадку, якщо особа є працездатною та потребує матеріальної допомоги. Наприклад, якщо один із подружжя, займаючись вихованням дітей, веденням домашнього господарства, доглядаючи членів сім’ї, у зв’язку з хворобою або іншими суттєвими обставинами не мав можливості здобути освіту, працювати, обіймати певні посади. Таким особам матеріальна допомога так само призначається у разі, якщо в колишнього чоловіка/дружини є можливість її надавати. У цьому випадку право на утримання триває протягом трьох років з дня розірвання шлюбу.

   

  Зміст одного з подружжя може бути надано у грошовій або натуральній формі, за домовленістю між подружжям. Подружжя чи колишнє подружжя має право укласти між собою договір про надання змісту, який засвідчується нотаріально. Якщо ж згоди щодо цього питання подружжя чи колишнє подружжя не досягло, особа, яка має право на утримання, може звернутися з відповідною заявою до суду. Як правило, суд у цьому випадку присуджує щомісячну виплату аліментів у грошовій сумі.

   

  Так само, як і у випадку з аліментами на утримання дитини, аліменти на утримання одного з подружжя можуть присуджуватися як у частині від заробітку, так і у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів суд визначає з урахуванням можливості одержання утримання від повнолітніх дітей, батьків та інших суттєвих обставин. У разі зміни матеріального чи сімейного стану особи, яка має право на утримання, розмір аліментів може бути змінений судом на підставі відповідної позовної заяви.

   

  Право на утримання в особи припиняється з моменту, коли така особа стає працездатною або повторно одружується. Також право на отримання змісту може бути припинено судом у разі, якщо особа перестала вимагати матеріальної допомоги або у платника аліментів більше немає такої матеріальної можливості.

   

  Аліменти на утримання непрацездатних батьків

   

  Законом встановлено обов’язок повнолітніх дітей щодо утримання їх непрацездатних батьків. Винятком є випадок, коли батьки були позбавлені батьківських прав та ці права не були відновлені. Окрім оплати аліментів, діти повинні брати участь у додаткових витратах у зв’язку з хворобою, інвалідністю чи немічністю батьків.

   

  Якщо свого часу батьки ухилялися від виконання батьківських обов’язків (наприклад, не виплачували аліменти на утримання дитини), за рішенням суду діти можуть бути звільнені від обов’язку їх утримання.

   

  Аліменти на утримання батьків визначаються у твердій грошовій сумі або у частині від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального чи сімейного стану сторін. При визначенні розміру аліментів суд також бере до уваги можливість отримання утримання від інших дітей, до яких не було заявлено вимогу про виплату аліментів, другого з подружжя або батьків.

   

  Якщо батьки тяжко хворіють, або є особами з інвалідністю, а у дітей є достатній заробіток (дохід), суд може винести рішення про стягнення з дітей разово або протягом певного періоду часу коштів для покриття витрат, пов’язаних із лікуванням та доглядом за такими батьками .

   

  Важливість допомоги адвоката у стягненні аліментів

  Для підготовки заяви про видачу судового наказу чи позовної заяви найкраще звернутися до адвоката, який завдяки знанням та досвіду правильно складе заяву, а також надасть до суду всі необхідні для призначення максимально можливого розміру аліментів документи та докази. Особливо це при стягненні аліментів у твердій грошовій сумі, т.к. у цьому випадку необхідно юридично грамотно обґрунтувати, чому саме цю суму особа вважає необхідною для сплати аліментів, а також довести наявність у відповідача можливості виплачувати аліменти у вказаному розмірі. Не маючи юридичної освіти, а також досвіду роботи в даній категорії судових спорів, зробити це складно.

  Особі, щодо якої подано заяву про стягнення аліментів, також варто звернутися до адвоката, особливо, якщо особа не погоджується з наявністю у заявника права на отримання аліментів, або аліменти просять стягнути у твердій грошовій сумі тощо. Часто щодо аліментів у твердій грошовій сумі їх розмір завищується і в особи, яка має сплачувати аліменти, немає фінансової можливості оплачувати таку суму. У такому разі адвокат допоможе скласти відповідні заперечення для захисту прав свого клієнта.

   

  Наші адвокати з сімейного права уважно вивчають кожну конкретну ситуацію, виходячи з якої пропонують наступні варіанти розвитку подій:

   

  • підготувати заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів (видається судом у стислі терміни без участі сторін у розгляді справи та проведення судових засідань);
  • підготувати позовну заяву про стягнення аліментів (у цьому випадку справа перебуває на розгляді в суді довше, однак у складних ситуаціях іноді доцільніше звертатися до суду саме із позовною заявою).
  • підготовка відповідних заперечень для особи, щодо якої подано заяву про стягнення аліментів.

   

   

  Ми надаємо інтереси наших клієнтів у суді, готуємо та подаємо необхідні заяви та клопотання, оскаржуємо рішення суду в апеляційному та касаційному порядку, допомагаємо збільшити або зменшити розмір аліментів у зв’язку з виникненням нових обставин. У питаннях про стягнення аліментів ми допомагаємо досягти максимально можливого результату.

   

  Компенсація витрат на юридичні послуги

  Спосіб оплати юридичних послуг визначається індивідуально. Ми ставимося з розумінням до кожного клієнта та обираємо оптимальний, для обох сторін спосіб оплати послуг.

  Згідно з чинним законодавством України, у судовому процесі витрати, пов’язані з правовою допомогою адвоката, несуть сторони судового процесу. За результатами розгляду справи витрати на правову допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами відповідно до співвідношення задоволення позовних вимог.

  Адвокатське Бюро «Добринь» дає всі документи, що закривають, для юридичних та фізичних осіб, необхідні для бухгалтерського обліку та відшкодування витрат на правову допомогу адвоката в судовому процесі. З прикладами повної компенсації витрат на правову допомогу можна ознайомитись на сторінці вартість послуг