ДОПОМОГА АДВОКАТА ПОТЕРПІЛИМ У ДТП

 

Якщо внаслідок ДТП його учасникам завдано середньої тяжкості, тяжких тілесних ушкоджень або є загиблих, співробітниками поліції порушується кримінальна справа для притягнення винної особи у скоєнні ДТП до кримінальної відповідальності згідно зі ст. 286 КК України. Внаслідок порушення кримінальної справи слідчий виносить постанову про визнання особи потерпілою у ДТП.

 

Потерпілий – це особа, права та інтереси якої порушені злочином. Потерпілим може бути визнана не тільки особа, якій завдано тілесних ушкоджень, майнової та моральної шкоди, але й іншої особи (наприклад, близькі родичі особи загиблої внаслідок ДТП).

 

Навіщо потрібна допомога адвоката потерпілим у ДТП?
Під час досудового слідства слідчий проводить низку заходів: визначення обставин, обстановку скоєння ДТП, збирання доказів та їх дослідження, у т.ч. шляхом проведення автотехнічної експертизи, слідчих дій, проведення допитів підозрюваного, потерпілих, свідків тощо.

 

Під час проведення досудового слідства допомога адвоката для потерпілої сторони важлива не менше, ніж для підозрюваного у ДТП. Маючи спеціальні знання та досвід, адвокат з ДТП вивчить матеріали справи, зібрані слідчим доказу, висновки експертів, внаслідок чого зможе самостійно ініціювати пошук доказів, необхідних для підтвердження провини підозрюваного та розміру збитків, завданих потерпілим, ініціювати допит свідків, проведення експертизи, оскаржити висновок експертизи, що не відображає справжні обставини справи та не вірно визначає розмір завданих збитків тощо. Крім цього, під час проведення досудового слідства слідчий має право змінити статус особи з потерпілої на підозрюваного. Тому з метою захисту прав потерпілих бажана присутність адвоката на всіх допитах своїх клієнтів у слідчого.

 

Також адвокат за бажанням клієнта проводить переговори з винною стороною про добровільне відшкодування збитків, моральну шкоду та закриття кримінального провадження на підставі примирення сторін, або ж представляє потерпілу під час розгляду кримінальної справи про ДТП у суді.

Якщо ж у результаті поверхового та неповного досудового слідства слідчий виносить необґрунтовану постанову про закриття кримінального провадження на стадії досудового слідства, головне завдання адвоката потерпілої у ДТП сторони у встановлені законодавством строки підготувати та подати аргументовану скаргу про його оскарження. Така скарга подається до слідчого судді протягом десяти днів з моменту отримання потерпілим або його адвокатом постанови про закриття кримінального провадження. Також адвокат потерпілого може оскаржити й інші дії чи бездіяльність слідчого в рамках кримінального провадження з ДТП.

 

Допомога адвоката у відшкодуванні збитків, отриманих внаслідок ДТП

 

Потерпілий у ДТП має право на відшкодування наступної шкоди:

 

 • оплата всіх видів робіт з відновлення транспорту потерпілої сторони
 • витрати на евакуацію транспорту
 • витрати на лікування
 • моральна шкода
 • витрати на оплату послуг адвоката

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ У ДТП

  Збережіть свій час

  Ваш адвокат передзвонить, щоб дізнатися про деталі справи. Чесно пояснить, чи варто витрачати гроші на суд та які перспективи.

  Сторона, що потерпіла в ДТП, може відшкодувати отримані збитки декількома способами

  1. Подання цивільного позову до винуватця ДТП у межах кримінального провадження.

   

  Потерпілий має право звернутися до суду з цивільним позовом у межах кримінального провадження для стягнення збитків у примусовому порядку на підставі рішення суду у таких випадках:

  якщо в добровільному порядку винна у скоєнні ДТП особа відмовляється відшкодовувати завдані внаслідок ДТП матеріальні та моральні збитки;
  якщо розмір матеріальної шкоди вищий за ліміт, передбачений страховою виплатою;
  Для підготовки позовної заяви необхідно довести розмір матеріальних збитків, які зазнав потерпілий, шляхом підготовки низки доказів: висновок лікарів, витяг з історії хвороби, рецепти на купівлю медикаментів, документальне підтвердження витрат на лікування тощо.

   

  2. Стягнення збитків зі страхової компанії.

   

  Відповідно до законодавства, кожен власник автотранспортного засобу повинен мати поліс страхування цивільно-правової відповідальності, що гарантує часткове або повне покриття шкоди під час аварії. При настанні страхового випадку, страхові компанії, відповідно до встановленого ліміту, відшкодовують збитки, отримані в результаті ДТП. Проте, відмова від виплати страхового відшкодування є досить частою практикою.

  У разі затягування строків виплати, безпідставної відмови у скоєнні страхової виплати або заниженні розміру матеріальних збитків, потерпілий має право звернутися до суду з відповідною позовною заявою.

  Одне з головних завдань страхової компанії – мінімізувати виплати страхових полісів. Тому, якщо ви не погоджуєтесь з розміром виплати, який визначила страхова компанія, або страхова взагалі відмовляється здійснювати страхову виплату, наші адвокати, знаючи всі особливості даної категорії справ, допоможуть захистити ваші інтереси, домогтися винесення позитивного рішення суду та відшкодування максимально можливого розміру шкоди з сторони страхової.

   

  3. Стягнення збитків із Моторного (транспортного) страхового бюро України.

   

  У разі якщо винуватця ДТП не встановлено, у нього відсутній страховий поліс або у разі ліквідації страхової компанії, відшкодування отриманої шкоди потерпілому гарантує Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), яке відшкодовує збитки за рахунок коштів фонду захисту потерпілих. Для можливості проведення такого відшкодування збитків у потерпілого обов’язково має бути поліс страхування цивільної відповідальності.

  Насправді часто виникають спірні ситуації, коли МТСБУ відмовляє потерпілому в відшкодуванні збитків, наприклад, відповідаючи, що даний випадок не відноситься до страхових випадків, збитки за якими зобов’язане відшкодовувати МТСБУ, не погоджується з розміром шкоди тощо. У такому разі наші адвокати щодо ДТП проводять переговори з МТСБУ для можливості вирішення спору в досудовому порядку, а якщо в досудовому порядку врегулювати суперечку не вдалося – звертаються з позовом до розгляду питання в суді.

  Завдяки багаторічному досвіду захисту інтересів постраждалої сторони у ДТП, наші адвокати надають якісну юридичну допомогу постраждалим як на стадії досудового провадження, так і під час розгляду кримінальної справи у судовому порядку. Для стягнення матеріальних та моральних збитків у кожному конкретному випадку ми грамотно підготуємо необхідні позовні заяви та всі докази, необхідні для їх розгляду та задоволення, та допоможемо отримати максимально можливе відшкодування матеріальної та моральної шкоди, отриманої внаслідок ДТП у найкоротші терміни.

  Компенсація витрат на юридичні послуги

  Спосіб оплати юридичних послуг визначається індивідуально. Ми ставимося з розумінням до кожного клієнта та обираємо оптимальний, для обох сторін спосіб оплати послуг.

  Згідно з чинним законодавством України, у судовому процесі витрати, пов’язані з правовою допомогою адвоката, несуть сторони судового процесу. За результатами розгляду справи витрати на правову допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами відповідно до співвідношення задоволення позовних вимог.

  Адвокатське Бюро «Добринь» дає всі документи, що закривають, для юридичних та фізичних осіб, необхідні для бухгалтерського обліку та відшкодування витрат на правову допомогу адвоката в судовому процесі. З прикладами повної компенсації витрат на правову допомогу можна ознайомитись на сторінці вартість послуг