БАНКРУТСТВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

У разі якщо у підприємства в ході господарської діяльності виникла велика заборгованість з грошових зобов’язань перед контрагентами або з оплати обов’язкових платежів перед бюджетом, і немає жодної фінансової можливості для погашення боргу, оскільки підприємницька діяльність перестала приносити прибуток, такі юридичні особи можуть бути оголошені банкрутами.

 

Процедуру банкрутства може як сам боржник, і його кредитори шляхом звернення до суду із відповідною заявою. Справи про банкрутство юридичних осіб розглядаються у господарських судах за місцем реєстрації такого боржника. Внаслідок проведення процедури банкрутства заборгованість перед кредиторами буде погашена, а підприємство буде ліквідовано.

 

Процедура банкрутства складається з наступних етапів:

 

 • надання консультацій з питань проведення процедури банкрутства, а також доцільності (необхідності) її проведення неплатоспроможним суб’єктам господарювання (аналіз заборгованості та стану активів боржника, розробка та пропозиція плану проведення процедури санації до відкриття провадження з банкрутства в суді для юридичних осіб тощо);
 • розгляд варіантів продажу майна з метою погашення кредиторської заборгованості;
 • підготовка плану заходів щодо процедури банкрутства;
  представництво інтересів боржника чи кредитора у суді під час розгляду провадження про банкрутство (збір документів та підготовка необхідних заяв, пояснень, заперечень, клопотань, безпосередня участь у всіх судових засіданнях, оскарження судових рішень);
 • участь у процедурі санації;
 • оскарження незаконних дій санатора, арбітражного керуючого;
  участь у переговорах та підготовка мирової угоди між боржником та кредиторами;
 • представництво інтересів клієнта під час процедури банкрутства в органах податкової служби, пенсійному фонді, а також інших контролюючих органах;
 • захист у кримінальних провадженнях, пов’язаних з процедурою банкрутства;
 • проведення державної реєстрації ліквідації юридичної особи внаслідок визнання її банкрутом;

У супроводі процедури банкрутства допоможуть наші адвокати.

 

Банкрутство це складна та багатоетапна юридична процедура, для організації якої відповідно до всіх норм законодавства України необхідні глибокі знання Господарського та Цивільного кодексів України, Кодексу України з процедур банкрутства, а також досвід проведення таких процедур, що допоможе уникнути порушень та штрафних санкцій щодо боржника. Самостійно супроводжувати процедуру банкрутства дуже складно.

 

Наші адвокати з питань банкрутства мають необхідні знання та досвід, допоможуть уникнути фінансових втрат під час процедури банкрутства, ліквідувати або зменшити кредиторську заборгованість, провести якісну санацію боржника, укласти мирову угоду з кредиторами. Також наші адвокати представляють інтереси кредиторів у процесі банкрутства їх боржників, адже ймовірність погашення заборгованості кредиторам у разі так само залежить від своєчасності і правильності їх процесуальних дій.

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  Збережіть свій час

  Ваш адвокат передзвонить, щоб дізнатися про деталі справи. Чесно пояснить, чи варто витрачати гроші на суд та які перспективи.

  Процедура банкрутства складається з наступних етапів:

   

  • подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до господарського суду. Для цього кредитору необхідно сплатити судовий збір у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та авансувати на розрахунковий рахунок суду винагороду арбітражному управителю у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за три місяці виконання обов’язків.
  • відкриття провадження у справі про банкрутство. Публікація оголошення про відкриття процедури банкрутства щодо боржника. Кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження про банкрутство, повинні подати письмові заяви з вимогами до боржника у строк не більше 30 днів з дня публікації оголошення. Запроваджується мораторій задоволення вимог кредиторів.
  • запровадження процедури розпорядження майном боржника. Це система заходів щодо контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення безпеки, ефективного використання грошових активів боржника, проведення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної стадії – санації чи ліквідації. Внаслідок проведення цієї процедури приймається рішення про проведення санації або визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
  • санація боржника – система заходів, метою якої є відновлення платоспроможності боржника та не визнання його банкрутом, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також повного чи часткового задоволення вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів та активів та/або зміни організаційно-правової чи виробничої структури боржника тощо. Під час санації може проводитись повне чи часткове відчуження майна підприємства. За результатами санації збори кредиторів приймають рішення звернутися до суду з клопотанням про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або про припинення процедури санації у зв’язку з відновленням платоспроможності боржника;
  • представництво інтересів клієнта під час процедури банкрутства в органах податкової служби, пенсійному фонді, а також інших контролюючих органах;

  Наші адвокати по господарським справам під час процедури банкрутства представляють як інтереси боржників, так і кредиторів. Завдяки високій кваліфікації та досвіду проведення процедур банкрутства, ми вживаємо ефективних заходів щодо попередження проведення процедури банкрутства (якщо це можливо в кожній конкретній ситуації), а також ініціюємо порушення справи про банкрутство та успішно захищаємо інтереси клієнта під час проведення цієї процедури. У своїй роботі за потреби ми залучаємо до співпраці вузьких фахівців: оцінювачів, фінансистів, аудиторів та арбітражних керуючих, що дозволяє надати якісний захист інтересів клієнтів.

   

  Ми також надаємо послуги з ліквідації юридичної особи, яка проводиться на підставі рішення засновників. Це простіша і менш фінансово витратна процедура, ніж банкрутство, що проводиться у позасудовому порядку, у стисліші терміни та всі рішення з важливих питань якої приймаються не кредиторами боржника, а безпосередньо ліквідаційною комісією, до якої можуть входити засновники підприємства чи інші особи за призначенням. засновників. Її результатом також є припинення діяльності підприємства.

   

  Якщо у вас немає часу чекати на закінчення процедури ліквідації за рішенням засновників, наші адвокати надають послуги з юридичного супроводу продажу/викупу часток у статутному фонді підприємства з подальшою його ліквідацією. У такому разі, після оформлення відчуження частки в установленому законом порядку, ви не будете засновником юридичної особи і процедура ліквідації проходитиме без вашої участі.

  Компенсація витрат на юридичні послуги

  Спосіб оплати юридичних послуг визначається індивідуально. Ми ставимося з розумінням до кожного клієнта та обираємо оптимальний, для обох сторін спосіб оплати послуг.

  Згідно з чинним законодавством України, у судовому процесі витрати, пов’язані з правовою допомогою адвоката, несуть сторони судового процесу. За результатами розгляду справи витрати на правову допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами відповідно до співвідношення задоволення позовних вимог.

  Адвокатське Бюро «Добринь» дає всі документи, що закривають, для юридичних та фізичних осіб, необхідні для бухгалтерського обліку та відшкодування витрат на правову допомогу адвоката в судовому процесі. З прикладами повної компенсації витрат на правову допомогу можна ознайомитись на сторінці вартість послуг