Адвокат з адміністративних справ

 

ч.1 ст.19 КАС України передбачено категорії справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. Юридичні особи можуть виступати стороною в:

 

 • спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень (далі – СВП) щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження (п. 1 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах, що виникають щодо укладення, виконання, припинення, скасування чи визнання недійсними адміністративних договорів (п.4 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах щодо звернення СВП у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом (п.5 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму (п.6 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах фізичних або юридичних осіб з розпорядником публічної інформації з приводу оскарження його рішень, дій чи бездіяльності щодо доступу до публічної інформації (п.7 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах щодо вилучення чи примусового відчуження майна для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності (п.8 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є загальнообов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб (п.9 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного замовника у правовідносинах, що виникли із Закону України «Про оборонні закупівлі», крім суперечок, пов’язаних із укладанням державного контракту (договору) про закупівлю з переможцем спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, а також зміною, розірванням та виконанням державних контрактів (договорів) про закупівлю (п.11 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону щодо правопорушень, передбачених Законом України «Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень» (п.12 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах із СВП з приводу аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства (п.14 ч.1 ст.19 КАСУ);
 • спорах, яких виникають у зв’язку з оголошенням, проведенням та/або визначенням результатів конкурсу щодо визначення приватного партнера та концесійного конкурсу (п.15 ч.1 ст.19 КАСУ).

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД АДМІНІСТРТИВНИХ СПРАВ

  Збережіть свій час

  Ваш адвокат передзвонить, щоб дізнатися про деталі справи. Чесно пояснить, чи варто витрачати гроші на суд та які перспективи.

  Які існують способи та методи захисту прав та охоронюваних законом інтересів юридичних осіб в адміністративному процесі?

  Якщо Ви вирішили звернутися до суду для вирішення ситуації, то очевидно, що доступні способи неюрисдикційного захисту (адміністративний і договірно – погоджувальний способи захисту) вичерпали себе.

  Що ж являє собою судовий спосіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів? Юрисдикційні (судові) способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб – це сукупність нормативно визначених форм діяльності уповноважених органів державної влади, посадових та службових осіб, органів місцевого самоврядування із захисту таких прав та свобод, які передбачають підготовку, прийняття та прийняття індивідуального рішення у справі.

  Сьогодні існують такі способи захисту прав та охоронюваних законом інтересів юридичних осіб, як:

  • оскарження рішень дій чи бездіяльності СВП з метою захисту прав, свобод та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, інших суб’єктів під час здійснення ними функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом своєчасного, неупередженого та справедливого розгляду адміністративних діл;
  • право на перегляд судових рішень у вищих інстанціях;
  • відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі;
  • оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні порушення;
  • притягнення посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування до відповідальності за порушення, пов’язані з виконанням ними їх посадових обов’язків.

  Немає більшої мудрості, ніж своєчасність. З цим висловом відомого англійського філософа Френсіса Бекона важко посперечатися. Ми як ніхто інший знаємо, наскільки важливо звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою вчасно. Адже сьогодні, в умовах суперечливої і досить непростої реальності, люди нерідко стикаються з порушенням своїх прав та законних інтересів. Навіть найдосвідченіший спеціаліст широкого профілю не зможе обернути час назад і відстояти інтереси клієнта в ситуаціях, коли потрібно було просто прийти раніше.

  Тому щойно у Вашому житті виникає складна життєва ситуація, яка потребує втручання посередника між суспільством і вкрай заплутаною законодавчою системою, не в жодному разі не можна зволікати. Час – Ваш друг та Ваш ворог.

  Справжній професіонал проконсультує з багатьох питань, надасть допомогу у підготовці судового позову та інших документів, об’єктивно оцінить ситуацію, що склалася, і зробить усе можливе для відстоювання інтересів у суді.

  Грамотний юрист – надійний помічник як громадян, та й юридичних осіб. Його участь важлива як на етапі реєстрації юридичної особи, так і в процесі ведення бізнесової діяльності, коли важливо стежити за дотриманням правових формальностей та захищати інтереси компанії на правовій арені будь-яких масштабів.

  Компенсація витрат на юридичні послуги

  Спосіб оплати юридичних послуг визначається індивідуально. Ми ставимося з розумінням до кожного клієнта та обираємо оптимальний, для обох сторін спосіб оплати послуг.

  Згідно з чинним законодавством України, у судовому процесі витрати, пов’язані з правовою допомогою адвоката, несуть сторони судового процесу. За результатами розгляду справи витрати на правову допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами відповідно до співвідношення задоволення позовних вимог.

  Адвокатське Бюро «Добринь» дає всі документи, що закривають, для юридичних та фізичних осіб, необхідні для бухгалтерського обліку та відшкодування витрат на правову допомогу адвоката в судовому процесі. З прикладами повної компенсації витрат на правову допомогу можна ознайомитись на сторінці вартість послуг