fbpx
коррупция

Взыскание денежных средств из заработной платы заблокировано судом!

Соломенский районный суд г. Киева оставил взыскание денежных средств из заработной платы клиента АБ «Добрынь» в рамках исполнительного производства открытого на основании исполнительной надписи нотариуса.

История дела:

В Адвокатское Бюро «Добрынь» обратился клиент, котором на работу пришло постановление про отчислении из заработной платы 20% заработной платы в счет погашения несуществующего долга перед организацией, с которой у клиента небыли никаких договорных отношений.
В процессе изучения ситуации адвокатам по кредитам АБ «Добрынь» удалось установить, что финансовая организация перекупила долг клиента у банка, и в последствии обратилась к нотариусу за вынесением исполнительной надписи, на основании которой было открыто исполнительное производство.
Адвокат оперативно подготовили исковое заявление в суд о признании исполнительной надписи такой, которая не подлежит исполнению и в рамках обеспечения иска было подано ходатайство о приостановлении взыскания средств из заработной платы.
Пока суд будет рассматривать исковое заявления, отчисления из з/п заблокированы судом.

Ждем решение суда!

 

Провадження №2-з/760/12/19

в справі №760/1109/19-ц

У Х В А Л А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року Солом’янський  районний суд м. Києва в складі:

головуючого — судді —          Шереметьєвої Л. А.

за участю секретаря —           Гак Г.М.

розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову до подання позовної заяви, суд

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернулася до суду з заявою і просить забезпечити позов до її звернення до суду з позовом шляхом:

— зупинення стягнення на підставі виконавчого документа — виконавчого напису № 9186 від 05 жовтня 2018 року, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. у виконавчому провадженні ВП № 57479374.

Посилається на те, що за місцем її роботи до Філії « Центр охорони здоров»я» ПАТ »Українська залізниця» надійшла постанова приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Вольф Т.Л. про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи на підставі виконавчого напису № 9186 від 05 жовтня 2018 року, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. у виконавчому провадженні ВП № 57479374.

Зі змісту даної постанови вбачається, що з неї на користь ПАТ »Перший Український Міжнародний Банк» стягнута заборгованість у розмірі 13 538, 40 гр.

Походження даної заборгованості їй невідомо, будь-яких правочинів з банком вона не укладала, а тому має намір звернутися до суду з позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Виходячи з цього, просить задовольнити заяву.

Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення заяви, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.149 ЦПК України  суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Зокрема, з точки зору п.6 ч.1 ст.150 ЦПК України  позов забезпечується зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Згідно з ч. 3 ст. 150 ЦПК України заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

З точки зору закону одним із критеріїв обґрунтованості заяви є наявність причинного зв»язку між конкретним видом забезпечення позову, про який йдеться у відповідній заяві, та наслідком у формі потенційної загрози виконанню рішення суду.

В пункті 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22 грудня 2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» роз’яснено, що розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з’ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має врахувати наскільки конкретний захід, який пропонується вжити, пов»язаний з предметом позову, наскільки він співрозмірний позовній вимозі, і яким чином цей захід фактично реалізує мету його вжиття.

В пункті 6 даної постанови зазначено, що особам, які беруть участь у справі, має бути гарантована реальна можливість захистити свої права при вирішенні заяви про забезпечення позову.

Разом з тим, суд враховує, що заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання рішення суду і повинні застосовуватися лише у разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до даних дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу.

Для належної реалізації завдань цивільного судочинства слугує зокрема те, що відповідно до ст. 124 Конституції України судові рішення є обов»язковим до виконання на всій території України.

Таким чином, порушене, невизнане, оспорюване право особи може буде захищене та відновлене тільки після реального виконання рішення суду, яким спір буде вирішено по суті.

З урахуванням вищевикладеного, виходячи з оцінки обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, з урахуванням розумності, обґрунтованості вимог заявника про забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін; наявності зв»язку між заходом забезпечення позову і предметом позову, з яким заявник має звернутися до суду,суд приходить до висновку про задоволення заяви.

Суд при цьому також враховує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.152 ЦПК України заява про забезпечення позову подається:

-до подання позовної заяви — за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору — якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо.

Відповідно до ч.12 ст.28 ЦПК України  позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред’являтися також за місцем його виконання.

Враховуючи, що місцем знаходження Філії « Центр охорони здоров»я» ПАТ »Українська залізниця» є: м.Київ Повітрофлотський пр., 9, звернення заявника до Солом»янського районного суду м. Києва з даною заявою відповідає вимогам закону.

Керуючись ст.ст.149, 150, 153 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Заяву задовольнити.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого документа — виконавчого напису № 9186 від 05 жовтня 2018 року, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. ,у виконавчому провадженні ВП № 57479374.

Особи, які можуть отримати статус учасників справи.

Позивач: ОСОБА_1, АДРЕСА_1, РНОКПП: НОМЕР_1.

Відповідач: публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», 04070 м. Київ вул. Андріївська, 4, ЄДРПОУ 14282829.

3-я особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, АДРЕСА_2.

3-я особа: Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Вольф Тетяна Леонідівна, АДРЕСА_3.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Строк пред’явлення до виконання ухвали суду про забезпечення позову три роки.

Суддя:                                                                                       Л.А.Шереметьєва

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *